• ................................

    • W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w spawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1603) Dyrektor Szkoły informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych w bieżącym roku szkolnym  2020/ 2021są:

     • 25, 26, 27 maja 2021 r. (Egzamin Ósmoklasisty ) dodatkowo:
     • 2 listopada 2020 r.
     • 4 i 5 stycznia 2021 r.
     • 4 czerwca 2021 r.