• ................................

    • W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w spawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) Dyrektor Szkoły informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opini Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w bieżącym roku szkolnym  2021/ 2022są:

     • 24, 25, 26 maja 2022 r. (Egzamin Ósmoklasisty ) dodatkowo:
     • 15 października 2021 r.
     • 12 listopada 2021 r.
     • 7 stycznia 2022 r.
     • 2 maja 2022 r.
     • 17 czerwca 2022 r.