Nawigacja

REKRUTACJA

ZARZĄDZENIE WÓJTA HARMONOGRAM

 

.

Zarządzenie Nr 8/2016

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem na rok szkolny  2016/2017

 

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. 2015, poz. 1942)

 

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1.  Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym  roku szkolnego 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa:
 1. dla punktów przedszkolnych - załącznik nr 1,
 2. dla szkół podstawowych – załącznik nr 2.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krościenko nad Dunajcem  oraz na tablicach ogłoszeń punktów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.

 

 

Wójt Gminy Krościenko n.D

JAN DYDA

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 8/2016

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem  z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

01.03-31.03.2016

 

04.05-13.05.2016

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

01.04-05.04.2016

 

14.05-18.05.2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

14.04.2016

 

23.05.2016

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

15.04-19.2016

 

24.05- 27.05.2016

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

22.04.2016

 

30.05.2016

 

 

Wójt Gminy Krościenko n.D

JAN DYDA

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 8/2016

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem  z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

01.03-31.03.2016

 

04.05-13.05.2016

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

01.04-05.04.2016

 

14.05-18.05.2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

14.04.2016

 

23.05.2016

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

15.04-19.2016

 

24.05- 27.05.2016

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

22.04.2016

 

30.05.2016

 

 

Wójt Gminy Krościenko n.D

JAN DYDA

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy
  ul. Ojca Leona 1
  34- 450 Krościenko n. D.
  NIP: 735-10-27-175
  REGON: 490672398
 • 0-18-265-01-91 sekretariat, fax
  0-18-265-01-90 dyrektor Szkoły

Galeria zdjęć