• Laboratoria Przyszłości

   • Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

    Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

    Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

    Wyposażenie zakupione w ramach Laboratoriów Przyszłości służyć będzie rozwijaniu kreatywności, współpracy i innych umiejętności przydatnych na rynku pracy.

    Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach informatyki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych i zajęć w terenie.

     

    #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

 • REALIZACJA PROGRAMU

  • Wrzesień 2022


  • Październik 2022


  • Listopad 2022

  •                                            

   #LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

  • Grudzień 2022


  • Styczeń 2023


  • Luty 2023

  •                     

  • Marzec 2023


  • Kwiecień 2023

  •  

  • Maj 2023


  • Czerwiec 2023