Nawigacja

REKRUTACJA

Terminy rekrutacji do odziałów i punktów przedszkolnych

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22 lutego

 

 

2 marca

 

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w oddziale przedszkolnym/punkcie przedszkolnym

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów/punktów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

5 marca

 

 

27 marca

 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie do oddziału/punktu przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

10 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

10 kwietnia

 

17 kwietnia

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

27 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 27 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do oddziałów/punktów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

13 czerwca

 

19 czerwca

 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

25 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25 czerwca

 

2 lipca

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

3 lipca

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 3 lipca

Procedura odwoławcza.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy
  ul. Ojca Leona 1
  34- 450 Krościenko n. D.
  NIP: 735-10-27-175
  REGON: 490672398
 • 0-18-265-01-91 sekretariat, fax
  0-18-265-01-90 dyrektor Szkoły

Galeria zdjęć