Nawigacja

REKRUTACJA

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem

 

 

 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie;
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami;
 3. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej posiadającej obwód, prowadzonej przez Gminę Krościenko nad Dunajcem, wraz
  z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

 

Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczające już do danej szkoły podstawowej

5

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

2.

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej

5

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3.

Rodzic pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej

3

Dokument potwierdzający zatrudnienie

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy
  ul. Ojca Leona 1
  34- 450 Krościenko n. D.
  NIP: 735-10-27-175
  REGON: 490672398
 • 0-18-265-01-91 sekretariat, fax
  0-18-265-01-90 dyrektor Szkoły

Galeria zdjęć