Nawigacja

PILOTAŻ SUKCESEM ZMIAN

Scenariusze spotkań SORE z Radą Pedagogiczną

2013/2014

 

1. Spotkanie z Radą Pedagogiczną według poniższego scenariusza odbyło się w dniu 13. 09. 2013r. o godz. 15:45

 

Przebieg spotkania

Część informacyjna

 • przedstawienie się SORE,
 • poinformowanie RP o projekcie oraz o istocie zmiany związanej z kompleksowym wspomaganiem placówek.

Część warsztatowa

1. Dyskusja z RP na temat potrzeb rozwojowych szkoły:

Uruchomienie dyskusji RP na temat obszarów rozwojowych szkoły, określenie potrzeb rozwojowych nauczycieli

 

2. Wyłonienie priorytetów RP i wybór obszaru zgodnego z tematyką 24 ofert szkoleniowych ORE do współpracy z SORE w bieżącym roku szkolnym.

Określenie rezultatów jakie RP chciałaby osiągnąć w wybranym przez nią obszarze.

 

3. Wybór zespołu zadaniowego przez RP oraz omówienie rolli zespołu zadniowego.

 

Podsumowaninie i zakończenie spotkania

 

 

Warsztat diagnostyczno-rozwojowy

 

2.Spotkanie SORE z zespołem zadaniowym odbyło się według poniższego scenariusza w dniu 19.09.2013r. o godz. 16.00
 

 

Przebieg spotkania

 

 1. Przypomnienie efektów spotkania z Radą Pedagogiczną w kontekście wybranej oferty szkoleniowej ORE.
 2. Pogłębiona diagnoza wybranego  przez Radę Pedagogiczną obszaru do rozwoju (TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI) – określenie stanu i przyczyn obecnej sytuacji – następnie zdefiniowanie „LUKI DO ROZWOJU”
 3. Określenie zmiany, jaka ma zajść w szkole (opis stanu docelowego)
 • określenie rezultatów i zdefiniowanie, co musi ulec zmianie, aby szkoła osiągnęła rezultat, sformułowanie celów
 • podanie mierzalnych wartości i sposobów pozwalających na monitorowanie i rozliczanie realizacji Rocznego Planu Wspierania (efekty, wskaźnik, źródła weryfikacji)
 • weryfikacja celów
 • określenie wizji szkoły po zmianie w obszarze (TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI)
 1. Przygotowanie do stworzenia harmonogramu.
 2. Planowanie wdrożenia zmiany:
 • dostosowanie oferty doskonalenia ORE do zdefiniowanych potrzeb konkretnej szkoły
 • planowanie działań – opracowanie zarysu harmonogramu: szkolenia, warsztaty, konsultacje
 • opracowanie zarysu harmonogramu (tabela) planowanych działań w tym określenie kamieni milowych oraz wsparcia SORE
 • określenie działań – sposobów komunikacji, monitoringu i zapewnienia trwałości zmiany
 • Roczny Plan Wspomagania – omówienie struktury i analiza potrzebnych informacji do uzupełnienia
 1. Podsumowanie i zakończenie warsztatu

 

 

2014/2015

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy

 

Obszar:

Nauczyciel 45+

 

Cel główny:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju osobistego nauczycieli 45+ dla korzyści funkcjonowania szkoły.

 

Temat:

Praca z głosem.

 

 

Termin:

09.10.2014r. godz. 14.00-17.00

Cel:

Przygotowanie do świadomej pracy nad głosem i ochrony aparatu głosowego poprzez:

 • Opanowanie podstaw teoretycznych z zakresu emisji, higieny i profilaktyki zaburzeń głosu
 • Opanowanie prawidłowej techniki emisji głosu i mechaniki mowy

 

Kryterium sukcesu:

 • praktyczne narzędzia służące do pracy z głosem
 • jak ciało i wyobraźnia mogą pomóc w wydobywaniu walorów głosu
 • jaki rodzaj oddechu może uczynić  głos bardziej efektywnym
 • jak praktycznie używać rezonatorów
 • jak można łatwo  rozpoznać, kiedy używa się właściwie głosu
 • jak radzić sobie ze stresem podczas mówienia
 • ćwiczenia oddechowe i trening przepony
 • trening relaksacyjny - ćwiczenia psychofizyczne redukujące napięcie mięśni aparatu mowy
 • techniki niewerbalne oszczędzające głos i wzmacniające przekaz słowa mówionego w komunikacji werbalnej
 • zmniejszenie wysiłku głosowego dzięki usprawnieniu funkcjonowania narządów głosu i mowy
 • strategie zdobywania zaufania i pozyskiwania sympatii słuchaczy za pomocą brzmienia głosu

Wskaźnik:

Opracowanie zestawienia z narzędziami służącymi do pracy z głosem.

 

Temat: Narzędzia i ćwiczenia służące do rozwoju osobistego dotyczącego radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

 

 

Termin:

20.11.2014r. godz. 14.00-17.00

Cel: Nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie rozwoju osobistego dotyczącego radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

 

Kryterium sukcesu:

 • wypalenie zawodowe – czym jest? skąd się bierze? jakie ma objawy? jak diagnozować?
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu – wypracowanie indywidualnych sposobów radzenia  sobie ze stresem
 • rozwijanie w sobie elastycznego podejścia do pojawiających się wyzwań otoczenia

 

Wskaźnik:

Opracowanie zestawienia z narzędziami i ćwiczeniami służącymi do radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

 

Temat: Narzędzia i ćwiczenia służące do rozwoju osobistego dotyczącego radzenia sobie ze stresem.

 

 

Termin:

20.11.2014r. godz. 17.00-20.00

Cel: Nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie rozwoju osobistego dotyczącego radzenia sobie ze stresem.

 

Kryterium sukcesu:

 • sposoby radzenia sobie ze stresem
 • dostrzeganie pozytywów w trudnych sytuacjach
 • umiejętność dostosowania się do sytuacji stresowych
 • umiejętność regenerowania się po stresujących spotkaniach
 • opanowanie technik redukujących zmęczenie
 • ćwiczenie umiejętności rozpoznawania sytuacji stresowych
 • radzenie sobie z własną złością oraz adekwatne i asertywne reagowanie na złość innych
 • asertywne odmawianie i wyrażanie swoich potrzeb jako sposób na unikanie sytuacji stresowych
 • poznanie i ćwiczenie technik antystresowych

 

Wskaźnik:

Opracowanie zestawienia z narzędziami i ćwiczeniami służącymi do radzenia sobie ze stresem.

Temat: Tworzenie  prezentacji multimedialnych w programie PREZI

 

Termin:

11.12.2014r. godz. 14.00-17.00

 

Cel: Nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych w programie PREZI

 

Kryterium sukcesu:

 • opanowanie tworzenia prezentacji multimedialnych w programie PREZI
 • przykłady ze szkół gdzie nauczyciele odnieśli sukces w tym zakresie

Wskaźnik:

Opracowanie co najmniej 2 prezentacji multimedialnych w programie PREZI.

 

Temat: Obsługa tablicy interaktywnej

– cz. I

 

Termin:

15.01.2015r. godz. 14.00-17.00

Cel: Nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie obsługi tablicy interaktywnej.

 

Kryterium sukcesu:

 • obsługa
 • funkcje tablicy interaktywnej
 • sposoby wykorzystania tablicy w procesie dydaktycznym
 • wykorzystanie programów dydaktycznych
 • tworzenie materiałów multimedialnych i prezentowanie ich na tablicy interaktywnej
 • zalety pracy z tablicą interaktywną
 • przykłady ze szkół gdzie nauczyciele odnieśli sukces w tym zakresie

 

Wskaźnik: Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli dot. wykorzystania tablicy interaktywnej podczas prowadzenia zajęć.

 

Temat: Obsługa tablicy interaktywnej

– cz. II

 

 

 

Termin:

15.01.2015r. godz. 17.00-20.00

Cel: Nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie obsługi tablicy interaktywnej.

 

Kryterium sukcesu:

 • obsługa
 • funkcje tablicy interaktywnej
 • sposoby wykorzystania tablicy w procesie dydaktycznym
 • wykorzystanie programów dydaktycznych
 • tworzenie materiałów multimedialnych i prezentowanie ich na tablicy interaktywnej
 • zalety pracy z tablicą interaktywną
 • przykłady ze szkół gdzie nauczyciele odnieśli sukces w tym zakresie

Wskaźnik:

Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli dot. wykorzystania tablicy interaktywnej podczas prowadzenia zajęć.

 

Temat:

Narzędzia i ćwiczenia służące do tego jak być efektywnym nauczycielem (coauchem)?

 

Termin:

05.03.2015r. godz. 14.00-17.00

Cel: Nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie tego jak być efektywnym nauczycielem (coauchem).

 

Kryterium sukcesu:

 • praktyczne narzędzia i techniki
 • umiejętność tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się poprzez budowanie kontaktu, styl komunikowania, odwołanie do emocji,
 • umiejętność wspierania uczniów w określaniu własnych celów uczenia się poprzez formułowanie pytań, odwołanie do wartości,
 • umiejętność wspierania uczącego się w wyborze przez niego form uczenia się najlepiej odpowiadających jego predyspozycjom i oczekiwaniom,
 • umiejętność przekazywania informacji zwrotnej na temat postępów ucznia tak, aby wzmacniały jego gotowość do uczenia się
 • elementy pracy trenera i coacha przydatne w pracy z uczniem
 • przykłady ze szkół gdzie nauczyciele odnieśli sukces w tym zakresie

Wskaźnik:

Opracowanie zestawienia z narzędziami i ćwiczeniami służącymi do tego jak być efektywnym nauczycielem (coauchem).

 

Temat:

Narzędzia i ćwiczenia służące do tego jak być efektywnym nauczycielem (coauchem)?

 

 

Termin:

05.03.2015r. godz. 17.00-20.00

Cel: Nabycie wiedzy i kompetencji w zakresie tego jak być efektywnym nauczycielem (coauchem).

 

Kryterium sukcesu:

 • praktyczne narzędzia i techniki
 • umiejętność tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się poprzez budowanie kontaktu, styl komunikowania, odwołanie do emocji,
 • umiejętność wspierania uczniów w określaniu własnych celów uczenia się poprzez formułowanie pytań, odwołanie do wartości,
 • umiejętność wspierania uczącego się w wyborze przez niego form uczenia się najlepiej odpowiadających jego predyspozycjom i oczekiwaniom,
 • umiejętność przekazywania informacji zwrotnej na temat postępów ucznia tak, aby wzmacniały jego gotowość do uczenia się
 • elementy pracy trenera i coacha przydatne w pracy z uczniem
 • przykłady ze szkół gdzie nauczyciele odnieśli sukces w tym zakresie

 

Wskaźnik:

Opracowanie zestawienia z narzędziami i ćwiczeniami służącymi do tego jak być efektywnym nauczycielem (coauchem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy
  ul. Ojca Leona 1
  34- 450 Krościenko n. D.
  NIP: 735-10-27-175
  REGON: 490672398
 • 0-18-265-01-91 sekretariat, fax
  0-18-265-01-90 dyrektor Szkoły

Galeria zdjęć