Nawigacja

 • MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

   

   W ramach projektu

  MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

  zapraszamy rodziców i uczniów na indywidualne rozmowy, konsultacje

  z doradcą zawodowym:

   

  W poniedziałki  od 23 września 2019r. do 4 listopada 2019r. (oprócz 14.10.2019r.)

  od godziny 12.00 do 13.35

   

   

  miejsce: Szkoła Podstawowa w Krośnicy

 • ROZPOCZYNAMY ROK SZKOLNY 2019/2020

  ROZPOCZYNAMY ROK SZKOLNY 2019/2020

  Wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani Dyrektor powitała wszystkich i życzyła sukcesów i wielu wspaniałych przygód w nowym roku. Uroczystości szkolne poprzedziła msza św. w kościele w Krośnicy.

   

   

 • WYWIADÓWKA

  Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z Rodzicami odbędzie się dnia 26 września 2019 roku.

  Dla klas: I- VIII o godz. 16:00

  Dla klas: 0A i 0B o godz. 15: 30

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 • BEZPIECZNE WAKACJE

 • WITAJCIE WAKACJE,ŻEGNAJ ÓSMA KLASO!

  WITAJCIE WAKACJE,ŻEGNAJ ÓSMA KLASO!

  19 czerwca 2019 roku odbyła się akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. W tym roku wydarzenie  to miało niezwykły charakter, ponieważ zostało połączone z uroczystością pożegnania ósmoklasistów. W akademii wzięli udział tegoroczni absolwenci, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystej gali nie brakowało chwil wzruszenia i radości. Cała społeczność szkolna pożegnała uczniów klas ósmych, którzy po wakacyjnej przerwie rozpoczną naukę w nowych szkołach.

 • RODZICE DLA DZIECI

  RODZICE DLA DZIECI

  Pod koniec roku szkolnego 2018/2019 rodzice z Rady Rodziców naszej Szkoły oraz LKS Krośnica urządzili dla uczniów imprezę sportowo rekreacyjną przy Remizie OSP w Krośnicy. Pogoda i humory wszystkim dopisywały.  Był poczęstunek, zabawy i rozgrywki sportowe z nagrodami.

 • POKAZY CHEMICZNE-MAGICZNA CHEMIA DLA NAJMŁODSZYCH

  POKAZY CHEMICZNE-MAGICZNA CHEMIA DLA NAJMŁODSZYCH

  Uczniowie klasy 8  pod opieką Pani Anny Biel zorganizowali pokaz doświadczeń chemicznych swoim młodszym kolegom i koleżankom.

  Stosując ogólnodostępne produkty spożywcze i odczynniki chemiczne zaprezentowali doświadczenia wyjaśniające  tajemnicę niektórych, na pozór dziwnych i nienaturalnych zjawisk, pokazali, że kuchnia to doskonały warsztat, w którym można odkryć tajniki nauki. Najmłodsi z zaciekawieniem obserwowali pokaz i aktywnie uczestniczyli w doświadczeniach. 

   

 • PROGRAM PROFILAKTYCZNY " CUKIERKI"

  PROGRAM PROFILAKTYCZNY " CUKIERKI"

  Uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w programie edukacyjno – profilaktycznym „Cukierki”. prowadzonym przez pedagoga szkolnego Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

 • DZIEŃ DZIECKA

  DZIEŃ DZIECKA

  Uczniowie klas 0-III uczestniczyli w organizowanym przez GOPS w Krościenku nad Dunajcem Dniu Dziecka razem z uczniami Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy.

  Dzieci fantastycznie się bawiły! Brały udział w licznych grach, zabawach i konkurencjach.

  Nasi uczniowie zdobyli wiele nagród. Gratulujemy! J

   

 • WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

  WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

   

  Uczniowie klas I-III i IV-VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych przez „Impresariat Artystyczny Inspiracja” z Krakowa pt. „Kolczasta przyjaźń” i „Blogerka” dotyczących uzależnień i przemocy rówieśniczej.

   

 • EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

  EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

   

  4 czerwca 2019 roku uczniowie klasy czwartej przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową, aby móc być posiadaczem pierwszego „prawa jazdy” należało, zgłębić przepisy ruchu drogowego i pozytywnie zaliczyć test teoretyczny. Następnie uczniowie przystąpili do pokonywania toru przeszkód przygotowanego przez Funkcjonariuszy Policji Komedy Powiatowej – Wydziału Ruchu Drogowego w Nowym Targu. Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy! Życzymy bezpiecznej jazdy na jednośladach.

 • NASZA SZKOŁA DLA ZIEMI

  NASZA SZKOŁA DLA ZIEMI

  Dnia 6. 06. 2019 roku obchodziliśmy w Szkole Dzień Ziemi i Dzień Środowiska Naturalnego. Uczniowie przyszli ubrani w barwy Ziemi. Każda klasa zobowiązała się wypełniać przez cały rok drobne postanowienie ratujące naturalne środowisko. Postanowienia zostały umieszczone na szkolnej gazetce i będą przypominać o podjętych decyzjach. Klasa VIII posadziła przed Szkołą ozdobny krzew, co wejdzie do tradycji Szkoły. Krzew będzie przypominać uczniom o latach spędzonych w Szkole i stanowić ładną ozdobę szkolnego podwórka. 

 • POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  Postępowanie uzupełniające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych trwa od 6. 06. 2019r. do 12. 06. 2019. Pozostałe informacje w zakładce REKRUTACJA.

 • WYCIECZKI 2018/2019

  WYCIECZKI 2018/2019

  Klasy piąte i klasa siódma były w tym roku szkolnym na wycieczce w Ojcowskim Parku Narodowym. W programie wycieczki było:  zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego OPN, ruin zamku w Ojcowie, spacer Doliną Prądnika, Brama Krakowska, zwiedzanie dziedzińca zamku w Pieskowej Skale, spacer do Maczugi Herkulesa, zwiedzamie Jaskini Łokietka.

   

  Dnia 31 maja uczniowie klas 2 i 3 udali się na wycieczkę do Szczyrzyca. W Szczyrzycu uczniowie zwiedzili Opactwo Cystersów, a następnie udali się do Wioski Indiańskiej. W trakcie pobytu w wiosce uczniowie brali udział  w warsztatach rękodzieła oraz uczestniczyli w różnych konkurencjach sportowych. Dzieci zapoznały się także z życiem, zwyczajami i tradycjami Indian. Na koniec pobytu wszyscy mogli zakupić sobie indiańskie pamiątki.

   

 • EASY ENGLISH

  EASY ENGLISH

  14.05.2018 w Szkole Podstawowej w Grywałdzie odbyła się już trzecia edycja konkursu językowego "Easy English" organizowanego przez szkoły podstawowe z naszej gminy. Do drugiego etapu zakwalifikowano łącznie pięć osób z naszej szkoły, które pokonały swoich rówieśników podczas eliminacji szkolnych. Podczas etapu gminnego uczniowie zmierzyli się z zadaniami sprawdzającymi znajomość słownictwa, gramatyki, komunikacji oraz rozumienia tekstów pisanych. Oto jak poradzili sobie uczniowie naszej szkoły:
  - Patryk Rajczak II miejsce w kategorii klas IV
  - Kacper Pyter - udział w kategorii klas V
  - Marta Siedlarczyk III miejsce w w kategorii klas VI
  - Marcin Wojtaszek III miejsce w kategorii klas VII
  - Jakub Ganske III miejsce w kategorii klas VIII
  Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnej edycji konkursu która odbędzie się już za rok.

 • SING SONG 2019

  SING SONG 2019

  31.05.2019r. cztery uczennice naszej Szkoły wzięły udział w 8. Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej, który co roku organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku n. D. W konkursie wzięło udział 35 uczestników z dwóch kategorii: klas IV-VI oraz klas VII, VIII i 3 gimnazjum. Jury konkursu oceniało walory głosowe, muzykalność, poprawność językową, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Dziękujemy pani Marii Cepuch za przygotowanie uczestniczek do konkursu.

 • LEKCJA MUZEALNA

  LEKCJA MUZEALNA

  W piątek 24 maja 2019 roku uczniowie klas 4, 5a, 5b i 6 wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „ Król Kazimierz III Wielki – budowniczy zamków granicznych”, która odbyła się w Muzeum Pienińskim im. Józefa Szalaya w Szlachtowej. Zajęcia były bardzo interesujące, uczniowie wykazali się dużą wiedzą historyczną na temat ostatniego władcy z dynastii Piastów. Z zaciekawieniem również słuchali pani przewodnik, która oprowadziła ich po muzeum i przybliżyła im kulturę naszego regionu.

 • REKRUTACJA DO PROJEKTU" MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE"

                           Rekrutacja do projektu – zmiana terminu

  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II 

   

  W związku ze zmianą daty zakończenia roku szkolnego zmianie uległ także termin rekrutacji do projektu  doradztwa zawodowego w ramach Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce II 

  Rozpoczęcie rekrutacji – 27 maja 2019r.

  Zakończenie- 7 czerwca 2019r.

  W Szkole Podstawowej  w Krośnicy prowadzona jest rekrutacja uczniów klasy VII do projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

  Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Działania projektowe będą skoncentrowane na wsparciu rozwoju branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego, we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz środowiskiem gospodarczym i naukowym.

  W ramach projektu uczniowie biorą udział w:

  - zajęciach warsztatowych z doradztwa zawodowego,

  - konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym,

  - Festiwalu Zawodów w Krakowie.

  Joanna Pyrdoł

   

  Gmina Krościenko nad Dunajcem

   

   

   

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa

  edukacyjno-zawodowego w Szkolnym/Szkolnych Punkcie/achInformacji

  i Karieryw ramach projektu

  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

   

   

   

   

  § 1

  Postanowienia ogólne

   

   1. Projekt realizowany jest od 01.2016 roku do 31.12. 2021 roku.
   2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
   3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w zajęciach
    z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkół objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w których został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa).
   4. W SP nr 2 w Krościenku nad Dunajcem zostaje utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), w którym prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
   5. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe jest prowadzone zgodnie z „Standardami dotyczącymi prowadzenie doradztwa zawodowego”.

   

   

  § 2

  Słownik pojęć

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

   

  1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
  2. Liderze projektu – należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Kształcenia Zawodowego).
  3. Partnerze projektu – należy przez to rozumieć powiat/gminę Krościenko nad Dunajcem.
  4. Szkole/szkołach– należy przez to rozumieć szkołę SP nr 2 w Krościenku nad Dunajcem.
  5. SPInKa–Szkolny Punkt Informacji i Kariery.
  6. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły biorącego udział
   w warsztatach lub konsultacjach indywidualnych w ramach projektu i dla którego powinien być przygotowany Indywidualny Plan Działania.
  7. Standardach dotyczących prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego –należy przez to rozumieć opracowane na potrzeby projektu przez Lidera projektu oraz Politechnikę Krakowską – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) dokumenty zawierające wytyczne oraz programy warsztatów oraz konsultacji indywidualnych - IPD.
  8. Zajęciach –należy przez to rozumieć warsztaty lub konsultacje indywidualne
   z doradztwa zawodowego.

   

  § 3

  Zakres wsparcia

   

  1. Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
  2. Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
  3. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

   

  § 4

  Zasady rekrutacji

   

  1. Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy uczniowie szkoły/szkół prowadzonych przez partnera Gminę Krościenko nad Dunajcem.
  2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
  3. Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
  4. Organizatorem rekrutacji na zajęcia jest  Szkoła/Partner ...**
  5. Szkoła prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego – co najmniej przed rozpoczęciem każdego semestru (informacja przekazywana ustnie podczas spotkań z rodzicami, akademii, ogłoszenie na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły).
  6. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest na początku projektu oraz na początku każdego semestru w okresie dofinansowania funkcjonowania SPInKi: 01.01.2017-31.12.2019. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli.
  7. Organizator rekrutacji może wydłużyć termin zakończenia podstawowego postępowania rekrutacyjnego.

   

   

  § 5

  Proces rekrutacji

   

  1. W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów:
   1. Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1.
  2. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna/Komisje Rekrutacyjne powołane przez Partnera. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczestników/uczestniczek do udziału
   w projekcie.
  3. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dokumentując procedurę wyboru.
  4. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u prowadzącego Spinkę/Sekretariacie szkoły/Dyrekcji. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie danej szkoły zostanie umieszczona informacja o zakończeniu procesu rekrutacji i miejscu gdzie można uzyskać informacje.
  5. Osoby zakwalifikowane do projektu w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia/ zajęciach dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty:
   1. Deklarację o uczestnictwie w projekcie.
   2. Oświadczenie uczestnika projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu).
   3. Wypełniony formularz: Zakres danych osobowychdo systemu SL 2014.

   

             

   

  § 6

  Warunki udziału w projekcie

   

  1. Warunkiem ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia jest:
   1. złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa
    w § 5 ust. 1 oraz ust. 11 niniejszego Regulaminu.
   2. uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego
   3. przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania
  2. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożliwością uczestnictwa w projekcie.

   

   

                                                                           § 7

  Prawa i obowiązki uczestników

   

  1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się uczestnikiem projektu, któremu przysługują prawa i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
  2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych/warsztatowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działań (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego.
  3. Uczestnik ma prawo do:
  1. udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,
  2. otrzymania pomocy dydaktycznych,
  3. otrzymania zaświadczenia poświadczającego ukończenie udziału w doradztwie zawodowym,
  4. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
  1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
  2. każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach/warsztatach
   i indywidualnych konsultacjach. Odpowiedzialnym za zebranie podpisów jest osoba prowadząca zajęcia lub indywidualne konsultacje.
  3. wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli
   i ewaluacji projektu.

   

                                                                        § 8

  Postanowienia końcowe

   

  1. Niniejszy regulamin wchodzi wżycie dniu 20.05.2019.
  2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Partner w konsultacji z Liderem projektu.
  3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • KWITNĄCE SERCA

  KWITNĄCE SERCA

  Nasza Szkoła uczestniczyła w akcji charytatywnej na rzecz pozyskania funduszy na terapię i rehabilitację dla dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB oraz  Stowarzyszenia Pro Salute. Celem inicjatywy było  utworzenie największego ogólnopolskiego dywanu z serduszkowych kwiatów oraz wsparcie dzieci z dystrofią mięśniową i pokazanie im, że nie są osamotnione w swojej chorobie

  W akcji uczestniczyło około 80 uczniów naszej Szkoły. Zadaniem uczestników było przygotowanie serduszek, ułożenie ich w kwiaty oraz wykonanie dywanu. Udało nam się przygotować dywan o powierzchni 12,6 m². Do jego wykonania wykorzystaliśmy 4204 serca, które ułożyliśmy w 1051 kwiatów.

   

 • SŁUCHAJ, ZROZUM, NIE OCENIAJ

  SŁUCHAJ, ZROZUM, NIE OCENIAJ

  Uczniowie z klasy VI przygotowali krótkie przedstawienia pt. Słuchaj! Zrozum! Nie oceniaj! Scenariusz występu został opracowany na podstawie fragmentów powieści omawianych na języku polskim. Były to między innymi: Oskar i pani Róża, Tydzień Konstancji, Anka oraz Kosmita.

  Zgodnie z przesłaniem przedstawienie miało przybliżyć uczniom problemy osób niepełnosprawnych, które pojawiają się w codziennym funkcjonowaniu. Uczniowie wybrali dwa hasła, które towarzyszyły ich występom. Były to:  tolerancja i empatia.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy
  ul. Ojca Leona 1
  34- 450 Krościenko n. D.
  NIP: 735-10-27-175
  REGON: 490672398
 • 0-18-265-01-91 sekretariat

Galeria zdjęć